Yhteiskuntavastuu

Luotettavat vesihuoltopalvelut toimintavarmasti

Vesihuolto on kriittinen peruspalvelu, jonka luotettava toiminta on edellytys kaikille muille hyvinvointiyhteiskunnan palveluille.

Esimerkiksi terveyspalvelut ja ruokahuolto eivät voi toimia kaupunkiympäristössä ilman terveellistä talousvettä ja keskitettyä, hygieenisesti toimivaa viemäröintijärjestelmää. Toisaalta vesihuoltopalvelu on kokonaisuudessaan suurta kiertotaloutta, jossa vesi lainataan yhdyskunnan käyttöön vedenjakelun avulla ja käytön jälkeen se palautetaan mahdollisimman hyvin puhdistettuna ja vaarattomana luonnon kiertokulkuun.

Vuonna 2019 lahtelaisten ja hollolaisten vesihuoltopalvelut toimivat moitteettomasti. Tämän mahdollistavat suunnitelmalliset, ennakkohuoltoihin perustavat työmenetelmät. Yllättäviä vesijohtovuotoja oli vähän, koko toiminta-alueella vain kahdeksan. Nekin vuodot olivat niin pieniä (kesto alle 12 h), ettei niistä aiheutunut asiakkaille merkittävää haittaa tai yhtiölle yhtään vesihuoltolain edellyttämää korvausvelvollisuutta. Kaikista huolto- ja korjaustöistä vaikutuksineen ilmoitimme työalueen asiakkaille henkilökohtaisesti tekstiviesteillä.

Myös henkilöstöstä pidettiin hyvää huolta. Fyysistä ja psyykkistä työkuormitusta seurataan työhyvinvointikyselyllä ja tarvittavilla toimenpiteillä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työstressiä aiheuttavat, normaalin työajan ulkopuoliset vikakorjaukset vähenivät huomattavasti. Aktiivinen yhteistyö alan oppilaitosten kanssa jatkui. Yhtiössä oli harjoittelemassa ja kausitöissä 15 henkilöä, minkä lisäksi opiskelijaryhmiä vieraili jätevedenpuhdistamoilla kuukausittain. Huomion arvoista on myös, että Aqua Palvelu Oy:n henkilökunta toimi koko vuoden väistötiloissa hajautettuna eri puolilla toiminta-aluetta. Haluankin kiittää henkilökuntaa joustavuudesta ja suuresta ammattitaidosta, sillä väliaikaisjärjestelyistä huolimatta vesihuoltopalvelut ja yhteistyö eri yksiköiden välillä toimi tuloksellisesti ja kitkattomasti.


Hannu Mustonen
tytäryhtiö Aqua Palvelun toimitusjohtaja

”Lahtelaisten ja hollolaisten vesihuoltopalvelut toimivat moitteettomasti vuonna 2019. Tämä on meille erittäin tärkeää, vesihuoltopalveluiden ollessa kokonaisuudessaan suurta kiertotaloutta.”
 
Työajan ulkopuoliset vikakorjaukset ovat vähentyneet neljässä vuodessa 37 %

Labion kaasun tuotannossa päästiin uudelle kasvukäyrälle

Labion raaka-ainepohjassa tapahtui merkittävä muutos, kun tiettyjen hyvin biokaasua tuottavien materiaalien käsittely laitoksessa kiellettiin viranomaismääräyksellä.

Lisämateriaalien hankinta onnistui kuitenkin loppuvuonna, jolloin myös kaasun tuotannossa päästiin uudelleen kasvukäyrälle. Kaasun tuotantoa haittasi kuitenkin myös biokaasureaktoreiden lämmitysjärjestelmien korjaukset, jolloin yksi reaktori neljästä oli koko vuoden pois käytöstä.

Toiminnan kulurakennetta tehostettiin mm. ulkoistamalla pyöräkonetyöt, jolloin vältyttiin koneiden uusinvestoinneilta. Kaikille kuljettajille löytyi töitä, joko uuden urakoitsijan palveluksessa tai lähialueelta. Labion oman henkilökunnan määrä väheni samalla 40 %.

Asiakastyytyväisyyskyselyistä saatiin erittäin hyvää palautetta ja Labion toiminnan kuvattiin olevan toimintavarmaa, tehokasta ammattitaitoista ja asiakaslähtöistä. Myös henkilökunnan palvelu ja asenne sai kiitosta. Samoin työtyytyväisyyskyselyt jatkoivat nousujohteisuuttaan ja Labio koettiin tasa-arvoisena ja yhdenvertaisena yhtiönä, jossa on hyvä toimintakulttuuri.

Jatkoimme lannoitevalmistemarkkinoille kehityshanketta Lahti Energian kanssa uuden metsälannoitteen aikaansaamiseksi lähimetsiin. Lähivuodet tulevat olemaan haastavia raaka-ainemarkkinoiden yhä lisääntyvän kilpailun vuoksi, mutta pärjäämme jatkossakin motivoituneella henkilökunnalla sekä heidän tehokkaalla ja asiakaslähtöisellä toiminnalla.

Ari Savolainen
tytäryhtiö Labion toimitusjohtaja

”Henkilökunnan palvelu ja asenne saivat kiitosta asiakastyytyväisyys­kyselyssä.”