Konserni

Alueen merkittävä ympäristötoimija

Meille on tärkeää välittää toiminta-alueemme ihmisistä ja luonnosta, olemmehan päivittäin läsnä asiakkaidemme arjessa.

Vastuullisuus ohjaa Lahti Aquan toimintaa ja avoin viestintä on meille tärkeää. Haluamme kertoa toiminnoistamme ja saavutuksistamme, lisätä asiakkaidemme tietoisuutta veden käyttöön liittyen, opastaa ja ohjeistaa. Meille vastuullisuus tarkoittaa myös sidosryhmien kuuntelemista ja dialogisen viestinnän rakentamista heidän kanssaan.

Olemme seudullinen vesihuoltoyhtiö ja huolehdimme 145 000. asukkaan ja elinkeinoelämän vesihuoltopalveluista Lahdessa ja Hollolassa. Perustehtävämme on tuottaa laadukkaat vesihuoltopalvelut alueemme ihmisille ja yrityksille korkealaatuisina, toimintavarmasti ja kustannustehokkaasti. Tuottamamme vesihuoltopalvelut käsittävät asiakaspalvelut, veden hankinnan ja jakelun, jätevesien johtamisen ja käsittelyn sekä em. toimintojen yllä- ja kunnossapidon sekä kehittämisen. Strategisia tavoitteitamme ovat korkea laatu, matalat kustannukset, matala riski ja asiakaspalvelu. Meillä Lahti Aqualla myös vastuullinen henkilöstöjohtaminen on avainasemassa. Osaamisen varmistaminen tulevaisuudessa sekä innostunut ja sitoutunut henkilöstö ovat meille tärkeitä onnistumisen mittareita.

Varaudumme toimintaa uhkaaviin riskeihin kokonaisvaltaisella ja järjestelmällisellä riskienhallinnalla. Riskienhallinta kattaa koko liiketoimintaympäristön. Tunnistamme riskejä kattavasti vuosittaisen strategian ja toiminnan suunnittelun osana. Tunnistetuille riskeille määritetään riskienhallinnan toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja toteutusaikataulu.


Toimitusjohtajalta

Tätä kirjoittaessa Etelä-Suomessa kärsitään lumenpuutteesta ja olemme luopuneet kunnon talvesta kadehtien Lapin lumimääriä.

Suomi on pitkä maa ja väliin mahtuu paljon. No, meille tärkeää pääomaa on ainakin satanut ja varastot ovat täynnä. Kulunut vuosi oli kaikin puolin tapahtumarikas Lahti Aquassa. Investoimme ennätysmäärän; saimme valmiiksi pitkään jatkuneen Kariniemen jätevedenpuhdistamon varapurkuyhteyden, toteutimme paljon verkostoon kohdistuvia investointeja ja olemme seuranneet viikoittain SK4 hankkeen etenemistä kohti pian tapahtuvaa muuttoa.

Syksyllä tehdyssä henkilöstön työtyytyväisyys- ja työhyvinvointikyselyssä saavutettiin jälleen huipputulokset. Konsernin sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kehittämistä parannettiin Intran avulla, joka otettiin käyttöön lokakuussa 2019. Samoin mahdollisuutta uusien tehtävien saamiseen yhtiössä huomioitiin sisäisillä rekrytoinneilla ja tehtävämuutoksilla. Henkilöstö on jälleen kerran osoittanut ammattitaitonsa ja asioita on työstetty yhdessä mm. yhtiön yhteisten arvojen parissa.

Haluan esittää parhaat kiitokset henkilöstölle. Ilman ammattitaitoista henkilöstöä saavutetut tulokset eivät olisi mahdollisia. Kiitokset kuluneesta vuodesta kuuluvat myös yhtiön hallitukselle sekä omistajalle – yhdessä hyvä tulee. Mutta mitä kaikkea muuta teimme ja saimme aikaan Lahti Aquassa viime vuonna, se selviää kun jatkat lukemista.

Jouni Lillman
Lahti Aqua konsernin toimitusjohtaja

”Henkilöstö on jälleen kerran osoittanut ammattitaitonsa ja asioita on työstetty yhdessä mm. yhtiön yhteisten arvojen parissa.”

Vastuullisuutta läpi kaikkien toimintojen

Haluamme olla vesihuollon laadukas edelläkävijä ja luomassa yhteisön sekä ympäristön hyvinvointia.

Vastaamme asiakkaiden hyvän palvelun odotuksiin.

Kehitämme toimintaa ja kehitymme toimijoina.

Tähtäämme omistajan asettamiin taloudellisiin ja kannattavuustavoitteisiin.

Vastuullisuus

Uudistaminen

Hyvinvointi

Lahti - Hollola

Huolehdimme 145 000 asukkaan ja elinkeinoelämän vesihuoltopalveluista
Lahdessa ja Hollolassa.

Huolehdimme, että
vesihuolto on alueellamme korkealaatuista, turvallista ja kustannustehokasta.

Tuottamamme vesihuoltopalvelut käsittävät asiakaspalvelut, veden hankinnan ja jakelun, jätevesien johtamisen ja käsittelyn sekä em. toimintojen yllä- ja kunnossapidon sekä kehittämisen.

HenkilöstöAsiakkaat, yksityiset ja yrityksetViranomaiset
Omistaja,
Lahden kaupunki
Lahti Aquan
sidosryhmät
Yhteistyökumppanit
ja urakoitsijat
Media, toimittajatVVY
ja muut
vesihuoltolaitokset

201920182017
Liikevaihto M€41,037,237,8
Muutos edelliseen vuoteen %1,9-1,6-0,5
Liikevoitto M€7,35,28,0
Osuus liikevaihdosta %17,814,021,3
Oman pääoman tuotto %4,54,17,4
Omavaraisuusaste %30,928,526,8
Osingot M€0,60,40,2
Henkilöstö hlöä848992

TAVOITETOTEUMA
Tuloutus; osingot 600 t€.Osinko vuonna 2019 600 t€
Edellytysten luominen veteen ja vesiosaamiseen sekä ympäristökuormituksen vähentämiseen perustuvien tuote- ja palvelukonseptien muodostumiselle.Osallistuminen useisiin alueellisiin ja valtakunnallisiin kehityshankkeisiin.
Kaupungille kuuluvan vastuun kantaminen hulevesien hallinnasta asemakaava-alueella kaupungin puolesta, erikseen sovittavalla tavalla.Hulevesisopimuksen mukainen toiminta.
Oman pääoman tuotto vähintään 5 %Toteuman mukaan
Strateginen kärkihanke – Lahti opiskelukaupunkiOsallistuminen yhdessä rakennettavaan ja toteutettavaan Lahti-harjoittelu-ohjelmaan.
Strateginen kärkihanke – Yritysten LahtiOsallistuminen Smart Lahti Iot-ympäristön kehittämiseen.