YK:n
kestävän kehityksen
tavoitteemme

YK:n kestävän kehityksen tavoitteemme

Kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, joka turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteita on yhteensä 17, joista me Lahti Aqualla edistämme kuutta seuraavaa:

Kala
Puhdas vesi ja sanitaatio
Toimitamme laadukkaan pohjaveden ja varmistamme turvalliset ja toimivat vesihuoltopalvelut kaikille asiakkaillemme toiminta-alueellamme sekä operoimissamme kunnissa
Sun
Edullista ja puhdasta energiaa
Olemme investoineet aurinkoenergian tuotantoon osana energian tarvettamme kolmella jätevedenpuhdistamollamme. Lisäksi hyödynnämme puhdistetun jäteveden lämmön hyötykäyttöön ja teemme jätteestä lämmitysenergiaa.
Chart
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
Tarjoamme työtä noin 80 ihmiselle vesihuollon näköalapaikalla. Työllistämme vuosittain harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä madaltaaksemme nuorten kynnystä siirtyä työelämään. Huolehdimme kannattavuudestamme ja maksamme vuosittain omistajan meille asettaman osinkotavoitteen.
Chart
Kestävää teollisuuttaa, innovaatioita ja infrastruktuureja
Rakennamme turvallista ja kestävää vesihuoltoa tuleville vuosikymmenille. Verkostojen saneerausta ohjaa uskottava ja realistinen pitkän aikavälin investointiohjelma. Tuemme hankinnoilla alueen yritysten innovaatioita ja edistämme niiden markkinoille pääsyä ja kilpailukykyä.
Chart
Vastuullista kuluttamista
Juomavesi kulkee verkostossamme Salpausselän pohjavesivarannoista kuluttajien ja yritysten käyttöön sekä edelleen tehokkaiden jätevedenpuhdistamoiden kautta takaisin vesistöihin.
Chart
Ilmastotekoja
Olemme sitoutuneet Lahti-konsernin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä
GRI-standardi NroGRI:n sisältöMistä tieto löytyyLisätiedot
Sosiaalinen vastuumme
403-2Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja vaaratilanteiden tulkintaSosiaalinen vastuuCase Työturvallisuus edellä
403-3TyöterveyspalvelutSosiaalinen vastuuOsaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Ympäristövastuumme
303-4VedentuotantoYmpäristövastuuTarkkailemme vedenlaatua automaattisilla seurantalaitteilla sekä perinteisillä vesinäytteillä
303-5VedenkulutusTaloudellinen vastuuEnergiakriisi heijastuu myös vedenkäyttöön
Taloudellinen vastuumme
203-1Investoinnit vesihuoltoverkostoonTaloudellinen vastuuVesihuoltoverkostojen saneeraus on keskeinen osa omaisuuden hallintaa