Taloudellinen vastuu

Energiakriisi heijastuu myös vedenkäyttöön

Vuonna 2022 veden myynti Lahdessa oli 7,4 milj. m³, mikä tarkoitti laskua 1,5 % edellisvuoteen verraten. Vastaavasti Hollolassa veden myynti oli 0,83 milj. m³. Laskutetun jäteveden määrä laski Lahdessa edellisvuodesta 1,2 % ollen 7,5 milj. m³. Hollolassa jäteveden määrä oli 0,80 milj. m³.

- Energiakriisi on heijastunut myös asiakkaidemme veden käyttöön. Olemmekin ohjeistaneet asiakkaitamme vastuulliseen vedenkulutukseen. Veden lämmittäminen vie paljon energiaa, joten kiinnittämällä huomiota lämpimän veden käyttämiseen, voi vaikuttaa myös vesilaskun suuruuteen, kertoo Lahti Aquan asiakkuusjohtaja Soile Toivonen.

Pääsääntöisesti kotitalouksien vedenkulutus on laskenut uusien tekniikoiden ja käyttötapojen muutoksista johtuen. Kotitalouksista löytyy yhä enemmän laitteitta sekä vesikalusteita, jotka säästävät vettä. Vettä kuluu yleisesti ottaen vähemmän niissä kotitalouksissa, joissa vedestä maksetaan todellisen kulutuksen mukaan. Omakotitaloissa on perinteisesti ollut vesimittarit, kun taas esimerkiksi monissa kerrostaloissa vedestä maksetaan edelleen kiinteää kuukausihintaa. Lähitulevaisuudessa tämäkin on kuitenkin muuttumassa, kun yhä enemmän kerrostaloihin asennetaan huoneistokohtaisia vesimittareita.

Vedenkäyttöön
Vedenkäyttöön

Veden myynnin jakautuminen

Veden myynnin jakautuminen
Case

Ohjelmistorobotti on asiakaspalvelijan nokkela apuri

Olemme ottaneet käyttöön ohjelmistorobotin, jonka työtehtäviin kuuluvat manuaaliset ja toistuvat työvaiheet. Ohjelmistorobotin myötä asiakaspalvelijamme pystyvät panostamaan yhä enemmän asiakaspalvelun laatuun, mikä varmasti tulee näkymään asiakkaillemme entistä sujuvampana palvelukokemuksena.

Case

Tervetuloa iittiläiset asiakkaiksemme

Asiakaspalvelussamme on valmistauduttu vastaanottamaan noin 1 400 Iitin Vesihuolto Oy:n asiakkaan tiedot järjestelmäämme, minkä ansiosta palvelemme nyt myös iittiläisiä vesihuoltopalveluihin liittyvissä yhteydenotoissa.

Vesihuoltoverkostojen saneeraus on keskeinen osa omaisuuden hallintaa

Lahti Aqulla on yhteensä vesihuoltoverkostoa noin 2130 km. Vuonna 2022 merkittävimmät saneerauskohteet olivat Ostoskadun vesihuolto Liipolassa, Ratsutien vesihuolto Nastolassa, Sarvikadun vesihuolto Jalkarannassa ja Kaivolankadun vesihuolto Mukkulassa. Saneerasimme vesihuoltoverkostoa yhteensä noin 11 km ja saneerauskustannuksien ollessa noin 3,8 miljoonaa euroa.

Lisäksi rakensimme uutta vesihuoltoverkostoa yhteensä noin 7,4 km vuonna 2022. Uutta verkostoa rakennettiin mm. Hennalan kasarmialueelle ja Ranta-Kartanon alueelle.

- Verkostot muodostavat noin 80 % Lahti Aquan omaisuuden arvosta. Oikein kohdistetut saneerausinvestoinnit turvaavat toimivan ja kestävän vesihuollon, mikä edellyttää osaavien toimijoiden ja laadukkaiden verkostomateriaalien käyttämisen rakentamisessa, mainitsee Lahti Aquan tekninen johtaja Janne Mäki-Petäjä.

Case

Rejektivesien erilliskäsittelyllä parannetaan typen poistoa peräti 80%

Vuonna 2022 Kariniemen jätevedenpuhdistamolle valmistui uusi käsittelyprosessi lietteen kuivauksessa syntyville rejektivesille. Rejektivesien typpikuorma on Kariniemen puhdistamolla poikkeuksellisen korkea, noin puolet laitokselle tulevasta kuormasta. Uuden ANITA™Mox -prosessin myötä rejektivesien sisältämästä typestä saadaan energiatehokkaasti poistettua noin 80%. Hankkeen myötä myös laitoksen ilmastuksen energiankulutus pienenee noin 20%.

Prosessin ylös ajo alkoi loppuvuodesta 2022 ja se on edelleen käynnissä. Hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriöltä.

Power button
Case

Aurinkoenergialla katetaan noin 14% jätevedenpuhdistamon sähkön tarpeesta

Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamon yhteyteen valmistui vuonna 2022 aurinkovoimala. Aurinkopaneeleita on voimalassa tuhat ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 2400 m2. Voimalaitoksen teho on 525 kWp ja tuottoennuste noin 500 MWh vuodessa, jolla katetaan noin 14% koko puhdistamon käyttämästä sähköstä.

Aurinkoenergialla

Tytäryhtiö Labio kiertotalouden edistäjänä

Toimintavuosi 2022 käynnistyi Labiolla positiivisin odotuksin. Vuoden 2021 aikana saavutettu tuotannollinen taso pyrittiin säilyttämään ja hieman jopa nostamaan kaasuntuotannon osalta.
Vallitseva maailmanlaajuinen tilanne vaikutti merkittävästi myös Labiolla mm. energiakenttään ja lannoitteiden saatavuuteen. Kriittisestä tilanteesta huolimatta lannoitevalmisteiden kysyntä maanviljelyksessä kasvoi huomattavasti ja biokaasun kiinnostavuus julkisessa keskustelussa ylitti uutiskynnyksen useaan otteeseen. Toisaalta sähkön hinnan kehitys ja saatavuusongelmat loivat uhkaa energiaintensiiviselle kierrätysalalle.

Uusi lannoitevalmistelaki tuli voimaan kesällä 2022. Uuden lain myötä lannoitteiden tyyppinimet poistuivat ja ne korvattiin EU-lannoitevalmisteasetuksen kaltaisella tuoterakenteella. Tuoterakenteessa lannoitevalmisteet luokitellaan tuoteluokkiin ja lannoitevalmisteen komponentteina ja raaka-aineina käytettävät aineet määritellään ainesosaluokissa ja ainesosina.
Lisäksi kansallinen lannoiteasetus on yhä työn alla. Asetuksessa määritellään mm. lopputuotteen sallittuja raskasmetallipitoisuuksia sekä menetelmiä kypsyyden varmistamiseksi. Asetuksen valmistumisen jälkeen saadaan suuntaviivat mihin ja millä kriteereillä lopputuotetta voidaan toimittaa. Muutokset saattavat aiheuttaa tarpeita uudistaa lopputuotteen käsittelyä esimerkiksi lisäseulonnoilla.

Kyselyistä saamamme palautteen mukaan työntekijämme viihtyvät työssään ja kokevat työn merkitykselliseksi. Asiakkaat arvostavat Labion palveluasennetta ja toimitusvarmuutta. Katkoksia vastaanotossa tai kaasuntuotannossa ei tapahtunut tänäkään vuonna.

Labion hallitus ja sidosryhmät ovat sitoutuneet toimimaan pitkäjänteisesti kiertotalousnäkökulmaa ajatellen. Jätteistä on tuotettu tehokkaasti biokaasua, jonka päästövähenemä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna on ollut yli 90%. Kierrätyslannoitevalmisteilla on pystytty korvaamaan suuri määrä teollisesti valmistettua typpeä ja fosforia. Paikallisesti ja paikallisista virroista. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa toimintaamme.

Yhteistyöterveisin
Niko Wassholm
tytäryhtiö Labion toimitusjohtaja

Kaasuntuotannossa saavutettiin ennätyksellinen tuotantomäärä, yli 52 GWh. Määrä vastaa noin 5 000 henkilöauton vuosittaista tarvetta.

Niko Wassholm
Case

Seulontakokeella testattiin pienten muovinkappaleiden ja muiden epäpuhtauksien erottelua kompostista

Vuoden 2022 lopulla päättyi Labiolla LähiTurvaLannoite-hanke. Hanke keskittyi Labiolla syntyvän kompostin sekä Lahti Energian puunpoltosta syntyvän tuhkan sekoittamiseen ja sen uusien käyttökohteiden kartoittamiseen, laadun parantamiseen sekä markkinaselvitykseen yhdessä sidosryhmien kanssa.

Hankkeen puitteissa suoritettiin kompostille kaksi viikkoa kestänyt täyden mittakaavan seulontakoe, jonka avulla määriteltiin epäpuhtauksien poistamiseen sopivaa toimintamallia. Samalla saatiin tietoa epäpuhtauksien määrästä ja ominaisuuksista eri ikäisissä komposteissa.

Case

Mobiilipunnituspalvelu sujuvoittaa jätteentoimittajien asioimista

Otimme käyttöön vuoden 2022 aikana nykyisen punnituspalvelun rinnalle mobiilipunnituspalvelu. Uuden palvelun avulla jätteentoimittaja pystyy hoitamaan punnituksen ja siirtokirjan tekemisen mobiilisti ilman fyysistä kontaktia Kujalan vaaka-aseman henkilökuntaan.