Konserni

Tervetuloa tutustumaan toimintavuoteemme 2022

Olemme Lahden kaupungin omistama, seudullinen vesihuoltoyhtiö ja jo yli sata vuotta huolehtineet lahtelaisten vesihuoltopalveluista. Perustehtävämme on varmistaa, että vesihuolto alueellamme on korkealaatuista, turvallista ja kustannustehokasta. Operoimme vesihuoltopalvelut 147 000 alueen ihmiselle ja yritykselle Lahdessa, Hollolassa ja Iitissä.

Haluamme olla vesihuollon laadukas edelläkävijä ja luomassa ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Arvomme hyvinvointi, vastuullisuus ja uudistuminen ohjaavat päivittäistä toimintaamme.

Tervetuloa lukemaan toimintavuodestamme sekä teoistamme, joilla olemme edistäneet vastuullisuutta ja tukeneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteita vuonna 2022.

Poika pullon kanssa
Lahti Aqua konsernin toimitusjohtajan terveiset

Kestävä vesihuolto, kestävä tulevaisuus

Seudullinen vesihuolto laajenee Päijät-Hämeessä. Näin kirjoitin toimitusjohtajan katsauksessa vuosi sitten. Saman voi taas toistaa. Viime vuoden lopussa allekirjoitimme sopimuksen vesihuoltopalveluiden toteuttamisesta Iitin kunnan alueella. Operointialueemme ulottuu itä-länsi suunnassa jo Kouvolan rajalta Hämeenlinnan rajalle.

Yhteiskuntamme ei toimi ilman vesilaitosten palveluita, kuten puhdasta juomavettä ja jätevesien viemäröintiä ja puhdistusta. Hyvä vesihuolto ei ole itsestäänselvyys, joten palveluiden toimivuudesta ja turvallisuudesta tulee huolehtia viisaita päätöksiä tekemällä. Vesihuolto ei tunne kuntarajoja, Lahti Aquassa olemme valmiit tähän myös jatkossa.

Vallitseva maailmanlaajuinen tilanne heijastuu tavalla tai toisella myös vesihuoltosektoriin. Yleinen kustannustason nousu heijastuu energian, kemikaalien ja kuljetusten hintoihin, mikä luo paineita hintojen tarkasteluun tulevaisuudessa. Toimintavarmuudesta emme halua tinkiä, joten saneerattavasta omaisuudesta on myös tulevaisuudessa pidettävä huolta. Onneksi itse operointiin ja asiakaspintaan valitsevalla tilanteella ei ole ollut merkittävää vaikutusta.

Lahti on elintarviketeollisuuden keskittymä. Hyvälaatuinen pohjavesi on merkittävässä roolissa tuotteiden raaka-aineena. Tästä viimeisimpänä todisteena Fazerin ilmoitus uuden makeistehtaan sijoittumisesta Lahteen. Lahti Aqua tekee tiivistä yhteistyötä paikallisen elintarviketeollisuuden kanssa; Toimijoiden ydintehtävänä on keskittyä tuotteisiin, me huolehdimme puhtaasta vedestä ja prosesseissa syntyvistä jätevesistä ja kiinteistä jakeista. Yhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet.

Maataloudessa käytettävien lannoitteiden hinnat kohosivat ennätyskorkealle Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa. Pitäisikö Suomen olla omavaraisempi lannoitteina käytettävien ravinteiden suhteen? Huoltovarmuuskeskuksen mielestä kyllä. Tytäryhtiömme Labio Oy hyödyntää prosesseissaan jätevesilietteitä sekä biojätteitä, joista syntyy biokaasua ja lannoitteeksi kelpaavaa ravinnerikasta lopputuotetta. Biokaasu hyödynnetään jo täysmääräisesti, lopputuotteen paras mahdollinen hyödyntäminen vaatii vielä lainsäätäjien tulkintaa.

Kuluneen vuoden aikana omistajamme laati Lahti Aqualle omistajastrategian. Yhtiön toimialana on hoitaa veden hankintaa ja -jakelua sekä viemärivesien johtamista ja -käsittelyä. Meidän tulee suorittaa edellä mainittuihin liittyviä toimintoja sekä niitä tukevia palvelua. Yhtiön toimialaan kuuluu myös veden käyttöön ja käsittelyyn liittyvä tutkimus- ja koetoiminta. Strategista roolia tulee kasvattaa ja huoltovarmuuteen tulee panostaa. Haemme kasvua maakunnista.

Mielestäni Lahti Aqua vastaa hyvin omistajan meille asettamiin tavoitteisiin. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstömme on tässä pääroolissa. Hyvä yhteistyö asiakaspinnassa luo edellytykset toiminnalle. Hallitustyöskentely ja omistajan luottamus yhtiötä kohtaan ansaitsee myös isot kiitokset. Keskitymme jatkossakin siihen, minkä parhaiten osaamme.

Yhteistyöterveisin,
Jouni Lillman
Lahti Aqua konsernin toimitusjohtaja

Jouni Lillman
Hyvä vesihuolto ei ole itsestäänselvyys, joten palveluiden toimivuudesta ja turvallisuudesta tulee huolehtia viisaita päätöksiä tekemällä.
 • Liikevaihto
  41,2 Milj. €
  2021: 40,9 M€ I 2020: 38,1 M€
  Vesikonsernin
  investoinnit
  7,25 Milj. €
  2021: 8,6 M€ I 2020: 11,3 M€
  Työhyvinvointi
  konsernissa
  4,16
  Asteikolla 1–5
  Henkilöstö
  79
  2021: 83 I 2020: 83
  Yhteensä
  24 000
  Vesihuoltoon liittynyttä asiakasta toiminta-alueella
  Saneerattua vanhaa vesihuoltoverkostoa
  11 km
  998
  Tutkittua vesinäytettä
  Lahdessa ja Hollolassa
  Vesijohtoverkon
  vuotavuus Lahdessa
  6,1 %
  Valtakunnallinen keskiarvo noin 17 %
  Biokaasusta tuotetun
  ja myydyn lämmön osuus
  vastasi noin
  200
  omakotitalon vuosittaista
  lämmön tarvetta
  Labiolla käsitelty
  jätemäärä
  81 000 t
 • Olemme Lahden kaupungin omistama tytäryhtiö. Lahti Aqua Oy toimii emoyhtiönä konsernissa, johon kuuluvat tytäryhtiöt Aqua Palvelu Oy, Aqua Verkko Oy sekä Labio Oy. Lahti Aquan hallitus hyväksyy yhtiön strategiset linjaukset, joiden pohjalta toimitusjohtaja ja johtoryhmä vievät strategian henkilöstön avulla käytäntöön.

  Lahden kaupungin tytäryhtiönä noudatamme kaupungin konserniohjetta sekä Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjetta. Hyvä hallintotapa on keskeisessä roolissa omistajaohjauksessa. Näin varmistetaan riittävä avoimuus, asianmukainen sisäinen valvonta, riskienhallinta ja konsernin kokonaisedun turvaaminen.

  Figure
  Board of Directors

  Lahti Aqua
  konsernin hallitus

  YLÄRIVI: Heikki Moilanen, Soile Toivonen (sihteeri), Kari Lempinen, Maarit Tuomi,
  Ville-Veikko Elomaa, Tuomas Välimäki (asiantuntijajäsen)
  ALARIVI: Jouni Lillman (tj), Jetta Laakso (pj), Jani Wallenius (vpj), Minna Heikkinen

  Management team

  Lahti Aqua
  konsernin johtoryhmä

  YLÄRIVI: Paula Nikula (viestintäpäällikkö), Jouni Lillman (Lahti Aqua konsernin tj), Niko Wassholm (tytäryhtiö Labio Oy:n tj)
  ALARIVI: Janne Mäki-Petäjä (tekninen johtaja), Soile Toivonen (asiakkuusjohtaja), Hannu Mustonen (tytäryhtiö Aqua Palvelu Oy:n tj), Tiina Lakimo (hallintojohtaja)

  • Tunnistamme kestävään ja vastuulliseen liiketoimintaan liittyviä näkökulmia vesihuoltopalveluita tuottaessamme.

  • Panostamme terveeseen ja pitkäjänteiseen taloudenpitoon ja kannattavuuteen.

  • Kestävä toiminta näkyy johtamiskulttuurissamme ja jokapäiväisissä toimenpiteissä.

  • Sitoudumme hiilineutraaliustavoitteeseen Lahti-konsernin tasolla vuoteen 2025 mennessä sekä Lahden kaupungin asettamiin energiansäästötoimenpiteisiin tuleville vuosille.

  • Edellytysten luominen veteen ja vesiosaamiseen sekä ympäristökuormituksen vähentämiseen perustuvien tuote- ja palvelukonseptien muodostumiselle.

  • Kaupungille kuuluvan vastuun kantaminen hulevesien hallinnasta asemakaava-alueella kaupungin puolesta, erikseen sovittavalla tavalla.

  • Oman pääoman tuotto vähintään 10 %.

  • Osinko 1 000 000 euroa vuodelta 2022, maksetaan vuonna 2023.

  Hallituksen toimintakertomus

  Lataa tästä hallituksen toimintakertomus PDF-muodossa koneellesi.
  Lukemiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader -ohjelman, jonka voit ladata alla olevasta kuvakkeesta.

  Adobe Reader