Taloudellinen vastuu

Veden myynnin lasku taittui

Vuonna 2021 vettä myytiin Lahdessa 7,5 milj. m³, mikä tarkoitti nousua 2,1 % edellisvuoteen verraten. Hollolassa veden myynti oli vastaavasti 0,85 milj. m³. Laskutetun jäteveden määrä nousi Lahdessa edellisvuodesta 2,2 % ollen 7,6 milj. m³. Hollolassa jäteveden määrä sen sijaan laski ollen 0,82 milj. m³.

- Se missä veden kulutuksen ja vastaanotetun jäteveden määrän kasvu näkyi parhaiten, oli teollisuussektori, toteaa Lahti Aquan asiakkuusjohtaja Soile Toivonen.

Samoin uusien liittyjien määrä kasvoi edellisvuodesta Lahdessa ja Hollolassa. Vuoden 2021 lopussa liittyneitä kiinteistöjä oli Lahdessa 17 816 ja vastaava määrä Hollolassa oli 4 592.

Lahtelaiset käyttävät vettä
vuorokaudessa
keskimäärin
120
litraa / asukas

Lämpimän veden käyttäminen vie paljon energiaa
Kotitalouksissa kulutetaan vettä hyvin vaihtelevia määriä. Keskimääräinen vedenkulutus Lahdessa asukasta kohden on 120 litraa vuorokaudessa. Vastoin yleistä harhakäsitystä kylmää vettä voi huoletta käyttää, sillä siitä ei muodostu merkittävää kuluerää vedenkäyttäjien lompakoihin.

- Sen sijaan veden lämmittäminen vie paljon energiaa, on epäekologista ja vielä maksaakin suhteellisen paljon. Esimerkiksi pitkien lämpimien suihkujen hintaa ei välttämättä tule ajatelleeksi, vaikka olisi hyvä muistaa, että lämmin vesi kuluttaa energiaa merkittävästi, muistuttaa Toivonen.

Ruuanlaitossa sekä juomavetenä suositellaan käytettäväksi aina kylmää talousvettä. Myös aamuisin, jos vesi on seissyt yön talon putkistossa ja jos vedenkulutus on muutenkin vähäistä ja putkisto vanha, veden laatu saattaa muuttua. Vettä tulisikin aina aamuisin juoksuttaa reilusti ennen sen käyttöä.

Järjestelmäuudistusten myötä tarjoamme asiakkaillemme entistä parempaa palvelua
Vuonna 2021 uudistimme asiakastieto-, laskutus-, kirjanpito- ja raportointijärjestelmät. Ennen ryhtymistä laajaan kehitystyöhön teimme markkinakartoitusta soveltuvista järjestelmistä käyttötarkoituksiimme.

- Meillä asiakaspalvelussa oli tavoitteena saada toimintavarma ratkaisu asiakastietojen sekä laskutuksen ylläpitoon. Nyt käyttöönotettu järjestelmä on kehitetty nimenomaan vesihuollon tarpeisiin kattaen mm. asiakas- ja sopimushallinnan, vesimittarien hallinnan, lukemien vastaanoton ja tarkastuksen sekä erilaiset laskutukset. Olen todella tyytyväinen tiimimme työskentelyyn sekä sitoutumiseen uuden järjestelmän käyttöönottoon liittyen, luettelee Toivonen.

Samassa yhteydessä otimme käyttöön laskun elinkaaripalvelun. Palvelumallin perustana on pitkälle automatisoitu laskutuksen kokonaisuus, johon sisältyy koko laskun elinkaaren hallinta laskujen välityksestä reskontravalvontaan, muistutus- ja perintätoimiin. Raportointityökalun avulla näemme reaaliaikaisen tilanteen laskutuksen eri vaiheisiin.

- Nyt meillä on mahdollisuus pureutua tarkemmin asiakkaiden maksukäyttäytymiseen, kertoo Toivonen.

Toinen merkittävä järjestelmäuudistus keskittyi taloustietojen parempaan hallintaan. Uuden taloushallintajärjestelmän käyttöönoton myötä voimme jatkossa hyödyntää mm. joustavaa raportointia, ”robotiikkaa” kirjanpidossa, tilinpäätösdokumentteja sekä sähköistä kassavirran seurantaa. Näiden ominaisuuksien ansiosta voimme hakea laajempaa tietoa liiketoiminnan suunnittelun ja kehittämisen tueksi.

- Taloushallinnossa oli tavoitteena saada nykyaikainen, joustava ja käyttäjäystävällinen kirjanpito- ja raportointijärjestelmä. Projekti vaati taloustiimiltä innostusta ja lisätyötä päivittäisten töiden rinnalla. Olemme lopputulokseen kuitenkin tyytyväisiä ja yhteisesti olemme todenneet, että kyllä kannatti. Uudistimme ja kehitimme omaa työtämme, tiivistää Lahti Aquan hallintojohtaja Tiina Lakimo.

Uuden käsittelyprosessin
myötä Kariniemen
jätevedenpuhdistamon
ilmastuksen
energiankulutus
pienenee noin
20%

Vesihuoltoverkostoon kohdistuvat
saneerausinvestoinnit tulevat
kasvamaan tulevaisuudessa

Vesihuoltoverkoston saneeraus on keskeinen osa omaisuuden hallintaa. Yhteensä Lahti Aqulla on vesihuoltoverkostoa noin 2130 km. Vuoden 2021 merkittävimmät saneerauskohteet olivat Orvokkitie Nikkilässä, Mastokatu Mukkulassa, Vasikkahaantien alue Jalkarannassa sekä Eteläinen Liipolankatu. Saneerasimme vesihuoltoverkostoa yhteensä noin 13 km ja saneerauskustannuksien ollessa noin 3,6 miljoonaa euroa.

- Saneerausten avulla Lahti Aqua estää liiallisen saneerausvelan syntymisen ja on turvaamassa korkeatasoiset vesihuoltopalvelut myös tulevina vuosikymmeninä asiakkailleen. Tulevaisuudessa saneerausinvestointeja on tarkoitus kasvattaa verkoston toimivuuden turvaamiseksi putkien ikääntyessä. Lisäksi rakennamme uutta vesihuoltoa yhdyskuntarakenteen laajentumisen tahdissa yhteistyössä kaupungin ja muiden infrayhtiöiden kanssa, kertoo Lahti Aquan tekninen johtaja Janne Mäki-Petäjä.

Vuonna 2021 rakensimme uutta vesihuoltoverkostoa yhteensä noin 18 km. Merkittävimmät uudiskohteet olivat Löylykatu Kytölässä, Aikamatkan alue Renkomäessä sekä Hennalan kasarmialue.

Kariniemeen rakennettava rejektivesien
erilliskäsittely toteutetaan uutta teknologiaa hyödyntäen

Vuonna 2021 merkittävin laitosinvestointimme kohdistui Kariniemen jätevedenpuhdistamolle, jossa alettiin rakentamaan uutta käsittelyprosessia lietteen kuivauksessa syntyville rejektivesille. Uuden käsittelyprosessin valmistumisen myötä rejektivedet tullaan käsittelemään ANITA™Mox -prosessilla, joka rakennetaan käytöstä poistettuun sakeutusaltaaseen. Hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriöltä ja prosessi otetaan käyttöön suunnitelmien mukaan elokuussa 2023.

Rejektivesien typpikuorma on Kariniemen puhdistamolla poikkeuksellisen korkea, noin puolet laitokselle tulevasta kuormasta. Uuden prosessin myötä rejektivesien sisältämästä typestä saadaan energiatehokkaasti poistettua noin 80 %. Hankkeen myötä laitoksen ilmastuksen energiankulutus pienenee noin 20 %. Energiatehokkuuden parantamisen lisäksi uuden prosessin käyttöönotto nostaa laitoksen typenpoistokapasiteettia.

Testasimme ympäristöystävällistä putkimateriaalia
Vuonna 2021 testasimme uuden tyyppistä muoviputkea pienehkössä uudisrakennuskohteessa. Kyseessä oli muovinen viemäriputki, jonka valmistuksessa käytetään uusiutuvaa raaka-ainetta. Laadultaan ja käyttöiältään ympäristöystävällinen putkimateriaali vastaa perinteisiä tuotteita. Putken valmistuksen hiilidioksidipäästöt ovat kuitenkin huomattavasti pienemmät verrattuna perinteisiin putkimateriaaleihin.

Tulevaisuudessa
saneerausinvestointeja on
tarkoitus kasvattaa verkoston
toimivuuden turvaamiseksi
putkien ikääntyessä

Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettu viemäriputki

Hallituksen toimintakertomus

Lataa tästä hallituksen toimintakertomus PDF-muodossa koneellesi.
Lukemiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader -ohjelman, jonka voit ladata alla olevasta kuvakkeesta.

Get Adobe Acrobat Reader