Sosiaalinen vastuu

Menestystekijänä hyvinvoiva
ja osaava henkilöstö

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on yksi meidän menestystekijöistämme sekä työn tuottavuuden mittari. Koronaepidemian jatkuessa olemme oppineet tekemään monipaikkaista työtä (etätyötä) yhä enemmän ja hyödyntämään virtuaalisia työvälineitä.

- Olemme tehneet monia kehittämisprojekteja, jotka auttavat meitä uudistamaan niin liiketoiminnan eri osa-alueita kuin myös omaa osaamistamme, kertoo Lahti Aquan hallintojohtaja Tiina Lakimo.

Poikkeusolot osoittivat meille, että voimme ja osaamme sopeutua nopeisiin muutoksiin, kun siihen on tarvetta. Sisäistä koronaohjeistusta päivitettiin pitkin vuotta, välillä purkaen rajoituksia ja suosituksia ja välillä tiukentaen niitä. Työterveydessä huolehdittiin henkilöstön rokotteiden saannista.

Teamsistä muodostui yhteinen neuvotteluhuone palavereihin ja projekteihin. Myös monia vesialan koulutuksia on pidetty verkkokursseina ja webinaareina. Monipaikkainen työ ja webinaarit ovat tulleet jäädäkseen, mutta vain osittain, sillä sosiaalista vuorovaikutusta ja kasvokkain keskusteluja tarvitaan edelleenkin.

Pidimme yhdessä huolta työhyvinvoinnista
Viime syksynä teimme perinteisen työhyvinvointikyselyn, jossa laajasti kysytään mielipiteitä työhyvinvoinnin eri osa-alueista kuten työyhteisön hengestä, työvälineistä, esimiestyöstä, osaamisen kehittämisestä ja työturvallisuudesta.

- Oli mukava lukea kyselyn palautetta, joka osoitti, että olemme yhdessä pitäneet huolta työhyvinvoinnistamme. Kokemus työhyvinvoinnista on pysynyt samalla tasolla kuin aiemmin eli 4,25 (asteikolla 1 – 5). Tutkimustulosta voidaan myös erittäin luotettava, sillä konsernitasolla kyselyn vastausprosentti oli 93 %, mikä on

erinomainen otanta henkilöstön mielipiteistä työhyvinvointiin liittyen, iloitsee Lakimo.

Voimme olla tyytyväisiä sekä omasta että työkavereiden panoksesta yhteisen työhyvinvoinnin eteen, sillä omaa ja muiden hyvinvointia työpaikalla ei voi pitää itsestään selvyytenä. Meistä jokaisen on tehtävä oikeita valintoja työhyvinvoinnin eteen. Työpaikalla hyvinvointi syntyy pienistä asioista.

Työntekijämme kokevat hyvinvoinnin perustana toisen tekemän työn huomioimisen
Arvomme hyvinvointi, vastuullisuus ja uudistuminen ohjaavat päivittäistä toimintaamme. Haluamme olla vastuullinen työnantaja ja pitää henkilöstöstä huolta. Palkkaamme myös joka kesä kausityöntekijöitä erilaisiin tehtäviin. Suurin osa heistä on paikallisia opiskelijoita, joilla on tarve saada työkokemusta oman alan töistä.
Henkilöstölle tehdyn kyselyn tulosten perusteella ajatukset arvoista ja arvojen mukaisesta käyttäytymisestä olivat, että hyvinvoinnin perustana on suurimman osan mielestä toisten tekemän työn huomioiminen.

- Vastuullisuutta on se, että meihin voi luottaa ja toimimme oikeudenmukaisesti. Uudistuminen on jatkuvaa ja moni kokee, että haluaa kehittää omaa osaamistaan työn tarpeiden mukaan, Lakimo mainitsee.

Työturvallisuus on meille tärkeää ja tavoitteena on nolla tapaturmaa. Uuden sähköisen työkalun avulla voimme tehdä ennakkoon turvahavaintoja ja välttää näin vaaratilanteita. Tähän ennakoivaan toimintaan kannustamme henkilöstöä. Myös henkilöstölle tekemämme työturvallisuuden verkkokurssi ohjaa meitä työturvallisuusasioissa.

Voimme olla tyytyväisiä
sekä omasta että
työkavereiden
panoksesta yhteisen
työhyvinvoinnin eteen

Viestinnän vuosikelloa rytmitti
useat mielenkiintoiset projektit

- Vesihuoltotoiminta on yhteiskunnan kannalta kriittinen toimiala, jonka tunnistettavuuteen olemme pyrkineet vastaamaan. Esimerkiksi Vesilaitosyhdistys on linjannut yhdeksi strategiseksi tavoitteekseen tehdä alasta vetovoimainen. Haluamme omalta osaltamme vaikuttaa tämän tavoitteen toteutumiseen erilaisin toimenpitein, kertoo Lahti Aquan viestintäpäällikkö Paula Nikula.

Vuosi 2021 oli Lahdessa Euroopan ympäristöpääkaupunkivuosi. Alkuvuodesta julkaisimme vesihuoltotoimintaamme kuvaavan videon, jotta kuka tahansa pääsee tutustumaan tekemäämme ympäristötyöhön toiminta-alueellamme.

Koko kevään työstimme Lahti Aquan vesihuollon ammattilaisten tähdittämää hyväntekeväisyyskalenteria, jonka julkaisimme syksyllä. Kalenteri esittelee persoonia vastuullisten vesihuoltotehtävien taustalla, ja sitä myytiin verkkokaupassamme lokakuusta joulukuuhun. Henkilökuvien rinnalla toimme kalenterissa esiin joka kuukaudelle ympäristöteon, jolla vaikutamme alueemme hyvinvointiin. Hyväntekeväisyyskalenterimyynnillä saimme kerätyksi reilut 8 000 euroa, jotka lahjoitimme vuoden lopulla Päijät-Hämeenkeskussairaalan lastentautien osastojen toiminnan tukemiseksi.

Kesäkuussa testasimme häiriöviestijärjestelmän toimivuutta asiakkaillemme varmistaaksemme viestinnän toimivuuden todellisissa vesihuollon häiriötilanteissa.

Heinäkuussa pääsimme tarjoamaan yhden välivuoden jälkeen raikasta hanavettä sekä suomalaisille että kansainvälisille kilpailijoille IRONMAN 70.3 Finland -tapahtumassa. Lisäksi olimme mukana tukemassa kaupunkilaisten omaehtoista liikkumista, kun marraskuun lopulla avasimme Lahden perinteisen ensilumenladun yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa.

Loppuvuodesta lanseerasimme esteettömän näköalatornin Mustankallion vesitornin huipulle. 360-verkkokameran näkymien myötä kuka tahansa pääsee ihastelemaan tornin huipulta avautuvia maisemia, kaupungin kehittymistä sekä vuodenaikojen ja vuorokauden vaihtelua.

Vuoden 2021 aikana olimme mukana valmistelemassa kansainvälisesti palkitun koulutusinnovaation, Yrityskylä Häme Alakoulun käynnistymistä. Kyseisen oppimisympäristö avulla kuudesluokkalaisilla on mahdollisuus työskennellä koulupäivä esimerkiksi Lahti Aquan työntekijänä tutustuen samalla vesihuollon monipuolisiin työtehtäviin.

Vesihuoltotoiminta on
yhteiskunnan kannalta
kriittinen toimiala, jonka
tunnistettavuuteen
olemme pyrkineet
vastaamaan

Katso tästä hyväntekeväisyyskalenterin kuvat

<
>