Konserni

Alueen merkittävä
ympäristötoimija

Olemme Lahden kaupungin omistama, seudullinen vesihuoltoyhtiö ja jo yli sata vuotta olemme huolehtineet lahtelaisten vesihuoltopalveluista. Operoimme vesihuoltopalvelut 145 000 alueen ihmiselle ja yritykselle Lahdessa ja Hollolassa.

Lahti Aqua Oy toimii emoyhtiönä konsernissa, johon kuuluvat tytäryhtiöt Aqua Palvelu Oy, Aqua Verkko Oy sekä Labio Oy.

Näiden parissa työskentelimme:

Vesihuollon seudullinen laajeneminen Päijät-Hämeessä

Veden myynnin laskun taittuminen

Panostimme järjestelmäuudistuksiin

Otimme käyttöön edistynyttä tekniikkaa mittaamaan
jatkuvatoimisesti vedenlaatua vesijohtoverkostossa

Aloitimme hankkeen Kariniemen jätevedenpuhdistamolle rakennettavasta rejektivesien erilliskäsittelystä

Rakensimme aurinkovoimalan
Ali-Juhakkalan puhdistamon yhteyteen

Huolehdimme henkilöstön koronarokotteiden
saannista työterveyden kautta

Lahjoitimme hyväntekeväisyyskalenterimyynnillä kerätyt tuotot, reilut 8 000 euroa hyväntekeväisyyteen, Päijät-Hämeen keskussairaalan lastentautien osastojen toiminnan tukemiseksi.

Vastuullisuus Lahti Aqualla

Perustehtävänämme on huolehtia, että vesihuolto alueellamme on korkealaatuista, turvallista ja kustannustehokasta. Haluamme olla vesihuollon laadukas edelläkävijä ja luomassa ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Olemmehan päivittäin läsnä asiakkaidemme arjessa.

Toimintaamme ohjaavia strategisia tavoitteitamme ovat laadukas asiakaspalvelu, korkea laatu, hallittu riski sekä matalat kustannukset.

Pyrimme pitämään palvelumme, hankintamme sekä investoinnit kustannustehokkaina huolehtien samalla vesihuollon toimintavarmuudesta.

Panostamme laadukkaaseen asiakaspalveluun, jotta asiantuntijuutemme välittyy asiakaskohtaamisissa. Korkea laatu tarkoittaa meille osaavien toimijoiden ja laadukkaiden materiaalien hyödyntämistä sekä henkilöstömme osaamisen suunnitelmallista

kehittämistä. Näillä toimilla vaikutamme keskeisesti myös riskienhallintaan.

Arvomme hyvinvointi, vastuullisuus ja uudistuminen ohjaavat päivittäistä toimintaamme. Haluamme olla vastuullinen työnantaja ja pitää henkilöstöstä huolta.

Organisaatiommme

Lahti Aqua
konsernin johtoryhmä

Hannu Mustonen (tytäryhtiö Aqua Palvelu Oy:n tj), Tiina Lakimo (hallintojohtaja), Janne Mäki-Petäjä (tekninen johtaja), Jouni Lillman (Lahti Aqua konsernin tj), Paula Nikula (viestintäpäällikkö), Soile Toivonen (asiakkuusjohtaja), Niko Wassholm (tytäryhtiö Labio Oy:n tj)

Lahti Aqua
konsernin hallitus

YLÄRIVI: Heikki Moilanen, Soile Toivonen (sihteeri), Kari Lempinen, Maarit Tuomi,
Ville-Veikko Elomaa, Tuomas Välimäki (asiantuntijajäsen)
ALARIVI: Jouni Lillman (tj), Jetta Laakso (pj), Jani Wallenius (vpj), Minna Heikkinen

Sidosryhmämme
Keskeiset tunnuslukumme
Liikevaihto
40,9 Milj. €
2020: 38,1 M€ I 2019: 37,9 M€
Liikevoitto
9,3 Milj. €
2020: 5,3 M€ I 2019: 7,3 M€
Liikevoitto %
22,8 %
2020: 14,9 % I 2019: 19,2 %
Vesikonsernin investoinnit
8,6 Milj. €
2020: 11,3 M€ I 2019: 16 M€
Työhyvinvointi konsernissa
4,25
Asteikolla 1–5
Henkilöstö
83
2020: 83 I 2019: 84
Uusia liittyjiä Lahdessa ja Hollolassa
191
Saneerattua vanhaa vesihuoltoverkostoa
16,6 km
Veden laadun tarkkailunäytteitä
910
Vesijohtoverkon vuotavuus Lahdessa
4,7 %
Valtakunnallinen keskiarvo noin 17 %
Tutkittua viemäriverkostoa
154 km
Biokaasusta hyödynnetty puhdistamoiden lämmitykseen
52 %
Omistajan asettamat tavoitteet

Osinko 850 000 euroa vuodelta 2020, maksetaan vuonna 2021. Yhtiöltä edellytetään tämän mahdollistavaa kannattavuutta.

Merkittävä osallistuminen Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 –ohjelman toteutukseen.

Edellytysten luominen veteen ja vesiosaamiseen sekä ympäristökuormituksen vähentämiseen perustuvien tuote- ja palvelukonseptien muodostumiselle.

Kaupungille kuuluvan vastuun kantaminen hulevesien hallinnasta asemakaava-alueella kaupungin puolesta, erikseen sovittavalla tavalla.

Oman pääoman tuotto vähintään 5 %.

Strategian kärkihanke – Digiloikka: Asukasystävälliset sähköiset palvelut: Yhtiö osallistuu Smart Lahti –IoT-ympäristön kehittämiseen.