Taloudellinen vastuu

Koronapandemia heijastui veden myyntiin

- Koronapandemian jatkuminen sekä erilaiset varautumistoimenpiteet laskivat etenkin palveluiden veden myyntiä vuonna 2020. Koulut olivat osittain suljettuna samalla kun hotellien ja ravintoloiden veden kulutus pienentyi. Vastaavasti kuitenkin etätyöt sekä -opiskelut lisäsivät hieman kotitalouksien veden kulutusta sekä jäteveden määrää, toteaa Lahti Aquan asiakkuusjohtaja Soile Toivonen.

Laskutettavan veden myynti on ollut laskevaa jo vuodesta 2016 lähtien. Vuonna 2020 vettä myytiin Lahdessa 7,3 milj. m³, mikä tarkoitti laskua 0,2 % edellisvuoteen verraten. Hollolassa vettä myytiin vastaavasti 0,86 milj. m³. Laskutetun jäteveden määrä nousi Lahdessa edellisvuodesta 0,6 % ollen 7,5 milj. m³. Tähän vaikutti teollisuus. Hollolassa jäteveden määrä pysyi edellisvuoden tasolla ollen 0,83 milj. m³.

Myös uusien liittyjien määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna Lahdessa ja Hollolassa. Vuoden 2020 lopussa liittyneitä kiinteistöjä oli Lahdessa 17 679 ja vastaava määrä Hollolassa oli 4 556.

Vettä käytetään eniten peseytymiseen

Lahdessa keskimääräinen vedenkulutus asukasta kohden vuorokaudessa on 120 litraa. Kotitalouksissa kulutetaan vettä kuitenkin hyvin vaihtelevia määriä. Toiset pärjäävät vajaalla 100 litralla vuorokaudessa, kun taas osalla kotitalouksista vettä kuluu vuorokauden mittaan lähemmäs 300 litraa.

Suomalaiset käyttävät eniten vettä peseytymiseen, jossa suurin kulutuskohde on suihku. Esimerkiksi viiden minuutin suihkussa käyntiin kuluu vettä keskimäärin 60 litraa. Tämän jälkeen veden käyttö jakautuu keittiötöihin, pyykinpesuun sekä wc:n käyttöön.

Älykkäät vesimittarit tekevät tuloaan

Vesihuollossa on tapahtumassa kovaa vauhtia sama, minkä sähköala on tehnyt 15 vuotta sitten energiasektorilla. Vesihuolto digitalisoituu IoT-teknologian sekä älymittareiden avulla. Vesihuollon ekosysteemiin tarvitaan tiedonsiirtoverkon lisäksi älykkäitä vesimittareita sekä järjestelmiä, jotka mahdollistavat kulutustietojen tallentamisen, hälytysten seurannan sekä ajantasaisen laskutuksen. Tämä mahdollistaa myös paremman verkoston hallinnan ja vesitaseiden, vuotojen sekä hälytysten seurannan.

- Lahti Aqua on hankkinut kokemusta älymittareista sekä eri tiedonsiirtotekniikoista pienessä mittakaavassa. Olemme myös toteuttaneet kattavampaa markkinakartoitusta yhdessä yhdeksän muun vesilaitoksen kanssa. Kustannustehokkuuden hakeminen on ollut yksi merkittävä lähtökohta yhteistyölle, kertoo Toivonen.

Älymittareiden suhteen on markkinoilla tarjolla ns. pikkumittareita, mutta isompien mittareiden saatavuudessa on edelleen haasteita. Lahti Aqua tulee siirtymään ultraäänimittareihin, joissa ei ole kuluvia osa, kuten mekaanisissa mittareissa. Tiedonsiirtoverkon osalta on päätetty siirtyä hybridimalliin, jossa hyödynnetään LoRa-teknologiaa sekä tulevaa NBIoT:tä.

- Vuonna 2020 kartoitimme eri järjestelemiä, joilla suurta mittausdataa voidaan tallentaa sekä siirtää hyödynnettäväksi muihin järjestelmiin, mainitsee Toivonen.

Lahtelaiset käyttävät vettä vuorokaudessa keskimäärin 120 l/asukas
Rakensimme uusia liittymiä 115 kpl
Veden käytön jakautuminen suomalaisilla

Rakensimme uutta ja saneerasimme vanhaa vesihuoltoverkostoa lähes 24 kilometriä

Vesikonsernin investoinnit olivat vuonna 2020 yhteensä 11,3 milj. euroa.

- Rakensimme uutta vesihuoltoverkostoa yhteensä 14,8 km. Uudisrakennuskohteita olivat mm. Karistonselkä, Lakkitehtaantie ja Kujalankatu. Lisäksi rakensimme Lahden ja Orimattilan välille yhdysvesijohdon, joka mahdollisti veden myynnin aloittamisen Lahdesta Orimattilaan, kertoo Lahti Aquan tekninen johtaja Janne Mäki-Petäjä.

Uusien verkostojen rakentaminen maksoi kaikkiaan noin 3,3 milj. euroa. Lisäksi saneerasimme vesihuoltoverkostoa yhteensä 8,9 km investointisumman ollessa noin 3,5 milj. euroa. Saneerauskohteita olivat mm. Metsätien ja Mutkapolun vesihuollon saneeraaminen, jotka toteutimme yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa.

Vuoden 2020 loppuun mennessä vesihuoltoverkostoa oli Lahdessa yhteensä 2 115 km ja sen keski-iän ollessa 28 vuotta.

Vesihuoltoverkostojen lisäksi investoimme viime vuonna myös laitosten koneisiin, laitteisiin sekä rakennuksiin. Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamolle tehdyn merkittävän kunnossapitoinvestoinnin lisäksi saneerasimme Lahden ja Hollolan alueen yli 250 jätevedenpumppaamosta kuusi. Investoimme myös vedentuotantoon, kun Riihelän vedenottamolle hankittiin uv-laite parantamaan talousveden toimintavarmuutta entisestään. Investoinnin myötä kaikki Lahden vedenottamot on nyt varustettu uv-laitteilla.

 
Investoimme 11,3 milj.€
vesihuolto­verkostoihin, laitosten koneisiin ja laitteisiin sekä rakennuksiin
 

Metsätien vesihuollon saneerauksen etenemisestä kuvattiin video, josta käy ilmi työmaan eri vaiheet.


Hallituksen toimintakertomus

Lataa tästä hallituksen toimintakertomus PDF-muodossa koneellesi.
Lukemiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader -ohjelman, jonka voit ladata alla olevasta kuvakkeesta.
Get Adobe Acrobat Reader