Sosiaalinen vastuu

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Korona-aika opetti meille, että voimme ja osaamme sopeutua nopeisiin muutoksiin, kun siihen on pakottava tarve. Etätyöhön moni siirtyi ensimmäistä kertaa työurallaan ja niissä operatiivisissa tehtävissä, joihin etätyö ei soveltunut otettiin käyttöön erityisjärjestelyt ja varovaisuus. Sisäistä koronaohjeistusta työpaikalla toimimiseen ja etätyöhön päivitettiin intraan pitkin vuotta.

Teams oli ehditty ottaa käyttöön edellisen vuoden aikana ja siitä muodostuikin nopeasti yhteinen neuvotteluhuone etäpalavereihin ja koulutuksiin. Myös vesialan koulutukset siirtyivät pienellä viiveellä verkkokursseiksi ja webinaareiksi. Moni koki tämän olevan mieluista niin ajan käytön kuin matkustamisen pois jäännin takia.

- Teimme syksyllä työhyvinvointikyselyn yhteydessä myös kyselyn koronan vaikutuksista työntekoon ja työhyvinvointiin. Vain noin 10 % koki koronan vaikuttaneen merkittävästi ja loput vain vähän tai ei ollenkaan. Etätyössä positiiviseksi koettiin työtehtäviin keskittyminen ilman keskeytyksiä, työmatkojen pois jääminen ja palaverien tehokkaampi ajankäyttö. Työkavereiden tapaamista kasvokkain ja yhdessä tekemistä toimistolla kaivattiin, kertoo Lahti Aquan hallintojohtaja Tiina Lakimo.

Etätyö ja webinaarit ovat tulleet jäädäkseen, mutta vain osittain, sillä sosiaalista vuorovaikutusta ja yhdessä tekemistä tarvitaan edelleenkin.

Arvomme hyvinvointi, vastuullisuus ja uudistuminen ohjaavat päivittäistä toimintaamme

Meille on tärkeää seurata vuosittain laaja-alaisesti henkilöstön työhyvinvointia kyselyllä ja parantaa yhdessä havaittuja kehittämiskohteita. Myös kehityskeskustelut käydään vuosittain ja mietitään laajemmin henkilökohtaisia opintosuunnitelmia ja työn tavoitteita.

- Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on yksi organisaation menestystekijöistä sekä työn tuottavuuden peruspilari. Monet kehittämisprojektit auttavat meitä uudistamaan niin liiketoiminnan eri osa-alueita kuin myös omaa osaamistamme, painottaa Lakimo.

Työturvallisuus on meille tärkeää ja tavoitteena on nolla tapaturmaa. Uuden sähköisen työkalun avulla voimme tehdä ennakkoon turvahavaintoja ja välttää näin vaaratilanteita. Teimme viime vuoden aikana myös oman työturvallisuusverkkokurssin. Kurssi julkaistaan henkilöstölle ja uusille työntekijöille sähköisessä oppimisalustassa Aqua-Akatemiassa vuoden 2021 aikana.

Haluamme olla vastuullinen työnantaja ja pitää henkilöstä huolta!

Koronan vaikutus työn tekemiseen Koronaviruksen vaikutus työn tekemiseen
Sisäisen yhteistyön toimivuus konsernissa oli 3,95 (asteikolla 1-5)
Vesikonsernissa tapahtui vuoden aikana 3 työtapaturmaa

Huolehdimme asiakaspalvelusta ja viestimme aktiivisesti koronavuodesta huolimatta

Asiakaspalvelumme palvelun laatu ei poikkeuksellisesta koronavuodesta huolimatta heikentynyt, vaikka asiakaspalvelupisteemme oli suljettuna suurimman osan vuodesta. Kasvokkain käytävien asiakaspalvelutilanteiden sijaan siirryimme palvelemaan asiakkaitamme puhelimitse ja sähköpostilla samalla kun viestimme toiminnastamme aktiivisesti yhtiön viestintäkanavissa.

Myös Taloustutkimus Oy:n tekemän asiakastyytyväisyystutkimuksen perusteella sekä Vesilaitosyhdistyksen tunnuslukuvertailun mukaan tuottamamme vesihuoltopalvelut sekä asiakaspalvelu olivat Suomen ehdotonta kärkiluokkaa. Asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksista kävi mm. ilmi, että asiakkaamme pitivät palveluamme onnistuneena poikkeusvuodesta huolimatta. Asiointi siirtyi puhelimitse, sähköpostilla ja nettisivujen kautta tapahtuvaksi. Poikkeusvuosi kiihdyttikin sähköisten palvelukanavien käyttöä. Edelliseen vuoteen verraten esimerkiksi yhä useampi asiakas ilmoitti vesimittarilukemansa sähköistä lomaketta hyödyntäen.

Koronavuosi ei myöskään vaikuttanut viestintätekoihimme. Kerroimme avoimesti vuoden aikana työn alla olleista projekteista sekä vastuullisuusteoistamme.

- Vuoden 2020 aikana kuvasimme vesihuoltotoimintaamme esittelevän videon Euroopan ympäristöpääkaupunkivuotta silmällä pitäen. Kehitimme nettisivujamme, ja vastasimme digipalvelulain edellyttämiin saavutettavuusvaatimuksiin verkkopalveluidemme osalta. Kesän kynnyksellä kustansimme rouhesiepparit kaikille Lahden tekonurmikentille. Lomakauden jälkeen, koronaepidemian jälleen kiihtyessä, aloimme viestiä THL:n tutkimustuloksista koronaviruksen RNA:n esiintymisestä alueen jätevesissä. Lisäksi loppuvuodesta olimme tukemassa suositun ensilumenladun avaamista, ja lahjoitimme Joulupuu-keräykseen 110 lahjakorttia haastavissa tilanteissa elävien perheiden lapsille ja nuorille, kertoo Lahti Aquan viestintäpäällikkö Paula Nikula.

Asiakkaamme antoivat meille arvosanan 8,71 (asteikolla 4-10)
Teimme 110 julkaisua sosiaaliseen mediaan muun viestinnän ohella