Konserni

Alueen merkittävä ympäristötoimija

Meille on tärkeää välittää toiminta-alueemme ihmisistä ja luonnosta.

Olemmehan päivittäin läsnä asiakkaidemme arjessa. Olemme Lahden kaupungin omistama, seudullinen vesihuoltoyhtiö ja jo 111 vuotta huolehtineet lahtelaisten vesihuoltopalveluista.

Operoimme vesihuoltopalvelut 145 000 alueen ihmiselle ja yritykselle Lahdessa ja Hollolassa. Perustehtävänämme on huolehtia, että vesihuolto alueellamme on korkealaatuista, turvallista ja kustannustehokasta. Tuottamamme vesihuoltopalvelut käsittävät laadukkaan asiakaspalvelun, veden hankinnan ja jakelun, jätevesien johtamisen ja käsittelyn sekä näiden toimintojen yllä- ja kunnossapidon sekä kehittämisen.


Toimitusjohtajalta

Kuluneen vuoden kestopuheenaihe oli korona. Reilu vuosi sitten ei kukaan osannut arvata, miten pieni virus muuttaa maailmaa. Lahti Aquan operatiivinen toiminta hajautettiin varotoimena heti keväällä useaan eri pisteeseen. Etätyöt ja operointi hajautetusti eivät ole haitanneet päivittäistä työtämme, vaan kaikki on sujunut rutiininomaisesti ja ammattitaidolla. Olemme Lahti Aquassa onneksi onnistuneet väistämään virusta tai virus meitä. Koronapandemian alkuvaiheessa, jopa Suomessa, oli hetkellisesti vajausta tietyistä elintarvikkeista. Vesi ei kuitenkaan loppunut keneltäkään. Meillä riitti myös WC-paperia ihan välpättäväksi asti 😊

Koronavuoteen mahtuu paljon muutakin. Lahtelainen vesihuolto täytti 110 vuotta, mutta juhlallisuudet jäivät valitettavasti tällä kertaa pitämättä. Toimitilahanke saatiin päätökseen ja muutto saneerattuihin tiloihin tapahtui keväällä siltä osin kuin korona sen salli. Neuvottelimme jatkon vesihuollon operointisopimuksesta Hollolan kunnan kanssa seuraavalle 5-vuotiskaudelle. Aloitimme myös veden johtamisen Orimattilaan solmitun rajamyyntisopimuksen mukaisesti.

Kylmää talvea seuraa lämmin kesä, niin sanotaan. Onneksi täällä Suomessa me osaamme varautua eri sääilmiöihin. Tätä kirjoittaessa Yhdysvalloissa pakkanen kurittaa rajusti Texasia, jopa niin, että osavaltio julistettiin katastrofialueeksi. Miljoonat ovat olleet ilman sähköä ja vettä. Toimivan vesihuollon merkitys korostuu taas entisestään. Suomen olosuhteet ovat toiset ja vaikka vastaavaa akuuttia ongelmaa ei täällä ole, on vesihuoltoverkoston saneerausvelka ja sen korjaaminen puhuttanut. Myös meidän tulee varautua siihen, että vesihuoltoverkoston saneerausmäärät kasvavat tulevaisuudessa. Tässä tiivis yhteistyö eri toimijoiden välillä ja saman kaivannon ympärillä on kaikkien etu.

Lahti Aquassa on kiva tehdä töitä. Yhtiön työhyvinvointi- ja sisäisen laatu -kyselyn tulokset olivat historian parhaat poikkeusoloista huolimatta. Oli ilahduttavaa kuulla eläkkeelle jääneiden kommentit yhtiöstä; Lahti Aqua on ollut paras heidän työpaikkansa.

Suuri kiitos henkilöstölle, hallitukselle ja omistajalle hyvästä yhteistyöstä.

Jouni Lillman
Lahti Aqua konsernin toimitusjohtaja

”Toimivan vesihuollon merkitys on korostunut entisestään. Myös meidän tulee varautua siihen, että vesihuoltoverkoston saneerausmäärät kasvavat tulevaisuudessa.”

Vastuullisuutta läpi kaikkien toimintojen

Strategiset
tavoitteemme

Laadukas asiakaspalvelu
Korkea laatu
Hallittu riski
Matalat kustannukset

Missiomme

Tuottaa vesihuoltopalvelut asiakkaillemme laadukkaasti ja toimintavarmasti.

Visiomme

Olla ihmisten ja ympäristön hyvinvointia edistävä, vesihuollon laadukas edelläkävijä

Arvomme

Hyvinvointi
Vastuullisuus
Uudistuminen

Lahti Aquan strategia
Lahti Aquan strategia

Liikevaihto Liikevaihto 38,1 Milj. € 2019: 37,9 M.€ | 2018: 37,2 M.€
Liikevoitto Liikevoitto 5,3 Milj. € 2019: 7,3 M.€ | 2018:5,2 M.€
Liikevoittoprosentti Liikevoitto % 14,9 % 2019: 19,2 % | 2018: 14,0 %
Investoinnit Vesikonsernin
investoinnit
11,3 Milj. € 2019: 16 M.€ | 2018: 8,3 M.€
Työhyvinvointi Työhyvinvointi
konsernissa
4,21 (asteikolla 1-5)
Henkilöstö Henkilöstö 83 2019: 84 | 2018: 89
Asiakasyhteydenotot Käsiteltyjä
asiakasyhteydenottoja
49 000
Kunnossapidettävää verkostoa Kunnossapidettävää
vesihuoltoverkostoa
2900 km
Vuotavuus Vesijohtoverkoston
vuotavuus Lahdessa
6,8 % Valtakunnallinen keskiarvo noin 17 %
Huolto- ja kunnossapitotyöt Huolto- ja kunnossapitotyöt
jätevedenpuhdistamoilla
850 kpl
Biokaasun tuotto Biokaasusta tuotettu
ja myyty lämpö vastaa
520 omakotitalon vuosittaista lämmön tarvetta

TAVOITETOTEUMA
Tuloutus; osingot 700 t€.Osinko vuonna 2020 700 t€
Edellytysten luominen veteen ja vesiosaamiseen sekä ympäristökuormituksen vähentämiseen perustuvien tuote- ja palvelukonseptien muodostumiselle.Osallistuminen useisiin alueellisiin ja valtakunnallisiin kehityshankkeisiin.
Merkittävä osallistuminen Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 –ohjelman toteutukseen.Laadukkaat yritysvierailut sekä sähköiset materiaalit.
Kaupungille kuuluvan vastuun kantaminen hulevesien hallinnasta asemakaava-alueella kaupungin puolesta, erikseen sovittavalla tavalla.Hulevesisopimuksen mukainen toiminta.
Oman pääoman tuotto vähintään 5 %Toteuman mukaan.
Strateginen kärkihanke – Digiloikka: Asukasystävälliset sähköiset palvelutOsallistuminen Smart Lahti Iot-ympäristön kehittämiseen.